The first registration of forest and pasture

In respect to the activity of first registration of forest and pasture type of properties, Ministry of Tourism and Environment supported by the Environmental Services Project, have organized a meeting in Kolonje on March 18, 2019, led by Minister Klosi where to present the results of the process, the status of registration and the foreseen act...

Përmbledhje nga fjala e Ministrit Klosi në konferencën për Inventarin Kombëtar të Pyjeve dhe Kullotave

Qeveria Shqiptare, ne konsultim universitetin, është e bindur se Pyjet janë një sektor i rëndësishëm për zhvillim më të mirë ekonomik, rural dhe mjedisor të vendit prandaj hartimi i Dokumentit Strategjik i Politikave do orientojë sektorin pyjor drejt politikave të harmonizuare me ato Europiane e Globale, ku Shqipëria është Palë, si: (i) ruajtja...

LEADER Grants’ Awareness Campaign

The implementation of LEADER Approach has already begun in the three selected pilot Municipalities of Has, Kolonja and Puka.In support of the Local Development Strategies (LDS), LEADER Grants/SEED Funds have been allocated in the total amount of 37,800,000 ALL. This fund will be available through the process of applications in the 3 respective Loca...

THIRRJE PER PROJEKT APLIKIME – LAG “Puka” Bashkia Pukë

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje është përfitimi i Grantit në kuadrin e Projektit të Shërbimeve Mjedisore, në mbështetje të Strategjisë të Zhvillimit Lokal nga Grupi Lokal i Veprimit (LAG) “Puka" në Bashkinë Pukë. LAG “Puka”, në Bashkinë e Pukës shpall thirrjen për projekt aplikime sipas prioriteteve dhe objektivave të identifikuara nga...

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

ALBANIA ENVIRONMENTAL SERVICES PROJECTP130492/P150450 (Swedish Trust Fund) Assignment Title: DEVELOPMENT OF INTEGRATED FORESTS AND PASTURES MANAGEMENT PLANS IN TWO MUNICIPALITIES (HAS AND MALIQ) IN ALBANIA (Contract II) Reference No.: ESP-CS-QCBS-15The Republic of Albania has received financing in the amount of US$ 23 million equivalent from the Wo...

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

ALBANIA ENVIRONMENTAL SERVICES PROJECTP128412/GEF Assignment Title: DEVELOPMENT OF INTEGRATED FORESTS AND PASTURES MANAGEMENT PLANS IN TWO MUNICIPALITIES (BERAT AND MALESI E MADHE) IN ALBANIA (Contract I) Reference No.: ESP-CS-QCBS-14  The Republic of Albania has received financing in the amount of US$ 23 million equivalent from the World Bank towa...

THIRRJE PER PROJEKT APLIKIME – LAG "Kolonja e Gjelbër" Bashkia Kolonjë

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje është përfitimi i Grantit në kuadrin e Projektit të Shërbimeve Mjedisore, në mbështetje të Strategjisë të Zhvillimit Lokal nga Grupi Lokal i Veprimit (LAG) "Kolonja e Gjelbër" në Bashkinë Kolonjë. LAG “Kolonja e Gjelbër”, në Bashkinë e Kolonjës shpall thirrjen për projekt aplikime sipas prioriteteve dhe obje...

THIRRJE PER PROJEKT APLIKIME – LAG “Pashtriku” Bashkia Has

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje është përfitimi i Grantit në kuadrin e Projektit të Shërbimeve Mjedisore, në mbështetje të Strategjisë të Zhvillimit Lokal nga Grupi Lokal i Veprimit (LAG) "Pashtriku" në Bashkinë Has. LAG “Pashtriku”, në Bashkinë e Hasit shpall thirrjen për projekt aplikime sipas prioriteteve dhe objektivave të identifikuar...

Design of the National Forest Information System

As part of the ENVIRONMENTAL SERVICES PROJECT (ESP), funded by World Bank with  main beneficiary the Albanian Ministry of the Environment, Mr. Carmelo Attardo was appointed  to design the National Forest Information System. One of the objectives of this project was to share the European "best practices" concerning forest management, PEFC cert...