THIRRJE PER PROJEKT APLIKIME – LAG "Kolonja e Gjelbër" Bashkia Kolonjë


Description

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje është përfitimi i Grantit në kuadrin e Projektit të Shërbimeve Mjedisore, në mbështetje të Strategjisë të Zhvillimit Lokal nga Grupi Lokal i Veprimit (LAG) "Kolonja e Gjelbër" në Bashkinë Kolonjë. 


LAG “Kolonja e Gjelbër”, në Bashkinë e Kolonjës shpall thirrjen për projekt aplikime sipas prioriteteve dhe objektivave të identifikuara nga komuniteti i kësaj zone.


Per me shume Shkarkoni Informaconin 

  • Region:

    • Korce