THIRRJE PER PROJEKT APLIKIME – LAG “Puka” Bashkia Pukë


Description

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje është përfitimi i Grantit në kuadrin e Projektit të Shërbimeve Mjedisore, në mbështetje të Strategjisë të Zhvillimit Lokal nga Grupi Lokal i Veprimit (LAG) “Puka" në Bashkinë Pukë. 

LAG “Puka”, në Bashkinë e Pukës shpall thirrjen për projekt aplikime sipas prioriteteve dhe objektivave të identifikuara nga komuniteti i kësaj zone , të cilat janë si më poshtë:


Per me shume Shkarkoni Informaconin

  • Region:

    • Shkoder